Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 10/09/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 10/09/2017

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 37993 0 2, 3, 3, 8
Giải 1 37522 1 4, 5
Giải 2 68843 58515 2 0, 2, 2, 3, 4
Giải 3 83835 03523 64053
61976 55286 37275
3 5
4 3, 8
Giải 4 4953 9256 5499 1048 5 3, 3, 6
Giải 5 2487 1069 5814
9903 1924 6408
6 7, 7, 9
7 5, 6
Giải 6 867 202 320 8 6, 7
Giải 7 03 96 67 22 9 3, 6, 9
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 4CT 7CT 12CT