Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 09/07/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 09/07/2017

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 96993 0 1, 6, 7, 9
Giải 1 83943 1 7
Giải 2 83743 85507 2 3
Giải 3 67177 44590 94561
01852 23609 22386
3 5, 5
4 3, 3, 5, 6
Giải 4 4735 2859 3093 0017 5 2, 3, 3, 9
Giải 5 5245 6753 3123
7406 1853 5260
6 0, 1, 6, 7, 9
7 0, 7
Giải 6 435 367 701 8 6
Giải 7 66 69 70 46 9 0, 3, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5ZC 6ZC 13ZC