Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 09/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 09/04/2017

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 23716 0 0, 4, 9
Giải 1 02053 1 0, 3, 6, 7
Giải 2 29923 00896 2 3, 9, 9
Giải 3 35634 16713 67065
99317 85749 76499
3 1, 3, 4
4 9
Giải 4 3400 5372 0431 4274 5 3, 4, 7
Giải 5 1798 8729 6709
2733 5004 3888
6 5, 5
7 2, 4, 5
Giải 6 197 310 457 8 8
Giải 7 54 65 75 29 9 6, 7, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4TS 11TS 12TS