Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 08/10/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 08/10/2017

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 55801 0 0,1,1,2,3,4,8,8,9
Giải 1 41718 1 8
Giải 2 42508 71229 2 4, 9, 9
Giải 3 07001 08161 28208
80860 37300 24854
3 1, 3
4 1
Giải 4 5302 8324 8982 6996 5 4
Giải 5 6866 6887 6203
4892 4329 1131
6 0, 1, 6
7 5, 5
Giải 6 375 409 341 8 2, 3, 7
Giải 7 75 83 04 33 9 2, 6
Mã trúng Đặc Biệt: 1DH 7DH 12DH