Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 03/09/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 03/09/2017

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 95371 0 0, 3
Giải 1 82210 1 0,0,1,4,6,9
Giải 2 68546 45603 2 2, 2, 5, 8
Giải 3 77314 27122 51299
21399 30319 93531
3 1, 1, 9
4 0, 4, 6, 7
Giải 4 7931 9098 4647 2665 5 8
Giải 5 5622 1825 8544
4540 5916 5158
6 5
7 1, 6
Giải 6 798 811 000 8
Giải 7 76 39 28 10 9 8, 8, 9, 9
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 7BD 10BD 13BD