Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 02/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 02/04/2017

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 06143 0 2, 3, 3, 7
Giải 1 99550 1 0, 3, 9
Giải 2 74513 07903 2 0, 5, 7, 8
Giải 3 11293 00254 95919
66410 17871 64456
3 0, 4, 6, 6, 8
4 3
Giải 4 7227 8802 7736 4350 5 0, 0, 4, 6
Giải 5 6903 3697 9334
6907 6681 8636
6
7 1
Giải 6 430 325 020 8 1, 6, 9
Giải 7 86 89 28 38 9 3, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2TL 3TL 9TL