Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 19/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 19/11/2017

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) 

ĐẦU  ĐUÔI
Đặc Biệt 85761 0 0,2,3,5,8,9
Giải 1 36595 1 3, 4, 5
Giải 2 39197 59189 2 0, 1, 3, 6, 7
Giải 3 97967 74141 89009
13923 31921 32414
3 2, 7, 9
4 1, 3
Giải 4 8726 8813 8632 3227 5 7
Giải 5 8002 6515 9339
8705 3637 8069
6 1, 7, 9
7
Giải 6 200 691 603 8 9
Giải 7 20 57 43 08 9 1, 5, 7
Mã trúng Đặc Biệt: 6FD 8FD 12FD