Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 12/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 12/11/2017

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 99365 0 2, 4
Giải 1 32502 1 4
Giải 2 92397 53786 2 0, 3, 7
Giải 3 38286 96530 20140
22520 16727 22933
3 0, 3, 6, 8
4 0, 6
Giải 4 6823 6284 5365 6166 5 0, 6, 7
Giải 5 4385 2666 4104
4599 4575 7865
6 5, 5, 5, 6, 6
7 5
Giải 6 950 956 857 8 4, 5, 6, 6
Giải 7 38 46 36 14 9 7, 9
Mã trúng Đặc Biệt: 1FP 3FP 14FP